flow_east

Flow East je dlouhodobým soukromým investorem působícím v České republice od roku 1990. Skupina vlastní portfolio exkluzivních komerčních a rezidenčních budov, hotely deluxe, firmu pro správu nesplácených pohledávek ve společném podniku s Goldman Sachs a síť maloobchodů v centrálních oblastech Prahy. 

Skupina se specializuje zejména na rekonstrukci a správu historických nemovitostí a moderních logistických areálů. Po 25 letech úspěšného investování v České republice získal tým Flow East rozsáhlé zkušenosti se zakládáním nových podniků, finanční restrukturalizací a rozvojem podnikání ve specifickém prostředí střední a východní Evropy.

Více informací na www.floweast.com