Naším cílem je navrhnout jedinečnou a unikátní budovu, která bude reprezentovat moderní architekturu a design. Budovu, která se s citem propojí s okolím a jež se stane impulsem pro oživení a ozdravení Václavského náměstí. Budovu, která bude ukázkou spojení nejmodernějších technologií a architektury s uměleckořemeslným výrazem.

Fasáda objektu je navržena v jemné křivce, jak v horizontálním i vertikálním směru tak, aby vytvářela měkké a neotřelé nároží a svým elegantním tvarem vstupovala do prostoru Václavského náměstí s nenápadnou lehkostí a noblesou. Nárožní akcent je podtržen využitím dvouplášťové fasády poskytující zajímavé možnosti podsvícení a práce se světlem. Celá fasáda tak působí jako organická, lehká membrána obepínající vyklenuté nároží a propojující prostor mezi hotelem Jalta do Václavského náměstí a budovou ČTK v Opletalově ulici.

Samotná hmota objektu je tvořena vertikálními prvky fasády, které „vyrůstají“ ze země a zároveň tvoří ukončení fasády jako pomyslná římsa na úrovni sedmého podlaží – ve stejné výšce jako okolní budovy. Horizontální členění objektu hraje sekundární roli. Pouze mezi druhým a třetím podlažím je přiznaná změna rastrace fasády zohledňující změnu funkce. Jednotícím prvkem podtrhujícím kompaktnost budovy je plastický motiv zavěšený na nosných prvcích fasády tvořený mosaznými profily. Při pohledu na budovu z pozice běžného chodce se fasáda bude opticky otevírat a zase uzavírat dle pohledu na objekt z daného místa. Tento efekt bude rovněž přispívat k dynamickému a zároveň decentnímu výrazu celé stavby.

Vzhledem k tomu, že fasáda je prostorově zakřivena, je na ni navržen unikátní fasádní systém, který byl zatím použit pouze na budově v Paříži. Fasáda tvoří velice komplexní systém, který musí splňovat nejen estetické požadavky, ale zároveň musí umožnit maximální prosvětlení interiéru tak, jak to vyžadují dnešní standardy. Rovněž musí splňovat požadavky na hospodárný provoz objektu v letním a zimním období. Pro zvýšení maximálního vnitřního komfortu budovy jsou na 3D zakřivené fasádě navrženy otevíratelné segmenty fasády umožňující přirozené provětrávání.

Vnější vrstvu dvouplášťové fasády tvoří jednotlivé segmenty, z nichž každý bude vzhledem ke tvaru objektu originální. Budova je navržena tak, aby se její vzhled měnil s každým pohybem kolemjdoucího, aby z každého místa nabízela zcela jiný výraz a aby budova nepůsobila staticky a fádně. Úkolem této budovy není sobecké upoutání pozornosti na úkor ostatních staveb, ale maximální využití potenciálu a možností, které nabízí unikátní prostor nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice.

Na celkovém “uměleckořemeslném” výrazu budovy rovněž spolupracujeme se špičkovým českým sklářem Zdeňkem Lhotským, jehož plastiky by se měly uplatnit i v parteru objektu.